Ερωτηματολόγιο έρευνας

Αγαπητοί  & Αγαπητές,

θα θέλαμε την υποστήριξή σας στο νέο έργο «ΑΦΗΓΗΣΗ: Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και επιμέλειας ψηφιακού περιεχομένου και παραγωγής προσωποποιημένων ατομικών και συνεργατικών αφηγήσεων».

Το έργο αναπτύσσεται από το Εργαστήριο Ολοκληρωμένων Συστημάτων (ISL) του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ.

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην έρευνα που διεξάγεται προκειμένου να καταγράψουμε τις απαιτήσεις του κοινού σχετικά με έναν νέο τρόπο δημιουργίας αφηγήσεων και παρουσίασης του πολιτιστικού αποθέματος, λαμβάνοντας υπόψη τα επιμέρους χαρακτηριστικά και εμπειρίες γύρω από την πολιτιστική κληρονομιά του κάθε χρήστη και δίνοντάς του παράλληλα την δυνατότητα να μοιράζεται αφηγήσεις με άλλους χρήστες. Οι ερωτήσεις διακρίνονται σε  κατηγορίες που θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και απαιτήσεις χρηστών για το έργο.

Πάρτε μέρος στην έρευνα εδώ: https://www.surveymonkey.com/r/afigissi

Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης του ερωτηματολογίου 10 λεπτά.
Οι απαντήσεις που καταχωρούνται στο ερωτηματολόγιο που εμφανίζεται στον σύνδεσμο είναι ανώνυμες. Η ομάδα εργασίας του ΑΦΗΓΗΣΗ δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Η συμμετοχή σας είναι ιδιαιτέρως πολύτιμη για την εξαγωγή των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων.

Η ομάδα του ΑΦΗΓΗΣΗ σας ευχαριστεί εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας!