Εργαλείο Συνεργασίας

Στα πλαίσια του έργου δημιουργήθηκε το κοινό εργαλείο του έργου (Alfresco) που περιέχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που κατατέθηκαν κατά την υποβολή, χρήσιμα έγγραφα, στοιχεία για να ενημερωθείτε αναλυτικότερα για το έργο καθώς και template για παραδοτέα, συναντήσεις και παρουσιάσεις. Επιπρόσθετα, στο αποθετήριο υπάρχει και φάκελος με όλα τα έγγραφα που έχει δημοσιεύσει η διαχειριστική αρχή στην ιστοσελίδα της (αποφάσεις κλπ). Για να συνδεθείτε μπορείτε να μπείτε εδώ: